از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Saturday, March 31, 2012
یه چیز سریع بگم و برم...

یکی از خوبیای خارج زندگی کردن اینه که از عصر سیزده بدر راحتی.

Thursday, March 15, 2012
چه عیدی؟
هر سال داره رنگ و بو و حال و هوای عید کمتر می شه

همینه که هست