از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Friday, September 14, 2007
آیه چهل و پنجم سوره فرقان


آیا ندیدی پروردگارت چگونه سایه را گسترده ساخت و اگر می‌خواست آن را ساکن قرار می‌داد

سپس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم


2 Comments:
Blogger Hamid said...
bande khoda Andre :))
of course, just kidding ;)

Blogger امین said...
Andrea be dashtane dusti mese man eftekhar mikone :D