از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Monday, September 17, 2007
خجالت

از بس این آخر هفته زیاد خوابیدم از در و دیوار خونه خجالت می‌کشم!

3 Comments:
Anonymous پگاه said...
به بازی "وطن یعنی" دعوت شدی. هم بنویس وهم هرکس را میتونی دعوت کن

Blogger امین said...
حوصله این بازیا رو ندارم
لطفاً از این کامنت های اسپم برای من نذارین

ممنون

Blogger Alireza said...
چرا خیلی وقته به روز نمیکنی؟