از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Monday, November 12, 2007
تمرین

باید واقعاً یه درسی رو دوست داشته باشی وقتی که انتظار می‌کشی استاد تمرین سری جدید رو تو سایت بذاره.

مگر اینکه

استاد اول ترم تاریخ تحویل همه‌ی سری تمرینا رو مشخص کرده باشه!

پانوشت: از تفاوت‌های عمده‌ی اینجا با ایران اینکه هیچ‌کی سر تاریخ تحویل چونه نمی‌زنه!