از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Thursday, December 13, 2007
فلانی

فرض کن یه فلانی‌ای هست که خیلی ازش خوشت نمی‌آد. یعنی رفتار و حرکاتش یه جوریه که حال نمی‌کنی باهاش. حالا فرض کن یه بابایی یه روز می‌آد بهت می‌گه که تو خیلی شبیه فلانی‌ای!

اینجا چند حالت وجود داره:

اول: این بابا اون فلانی رو درست نمی‌شناسه

دوم: این بابا تو رو درست نمی‌شناسه

سوم: تو فلانی رو درست نمی‌شناسی

چهارم: هیچ‌کدام