از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Friday, January 11, 2008
اسکروچ

اطلاعات محمدحسین باعث شد که کارتون کریسمسی اسکروچ رو، با کمی تأخیر و این بار به زبان اصلی رو یوتیوب ببینم!

البته این بار کارتون رو بدون سانسور دیدم. شما هم اگه به هر دلیل نتونستین امسال کریسمس این کارتون رو ببینین، لینکش رو یوتیوب اینجا هست.