از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Sunday, January 13, 2008
مرورگر اینترنت!

سهمت رو در خدمت به بشریت انجام داده‌ای اگر بتوانی:

ریشه‌ی اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) را چنان بسوزونی که دیگه رو هیچ کامپیوتری نشه پیداش کرد.

پانوشت: مگر اینکه تو بیل گیتس باشی!