از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Thursday, January 31, 2008
چون است حال ...

Taghvim.org

اسم سایتیه که هر از گاهی بهش سر می‌زنم. وقتی که می‌خوام بدونم الان چندم آذره، یا چندم بهمن. یا اصلاً بهمن شده یا هنوز تو دی‌ایم.

آره، به همین راحتی! اتفاقاً پارسال هم به همین سایت سر می‌زدم!

پنجم آگوست، (الان چک کردم دیدم می‌شه چهاردهم مرداد) روزی بود که من اومدم اینجا، نزدیک شش ماه پیش. و بعد از حدود یک ماه، وقتی که بر حسب اتفاق دیدم که شهریور شده، فهمیدم که باید از این سایت استفاده کنم.

داستان مشابه داره در مورد فارنهایت و سانتیگراد، البته نه به اون سرعت رخ می‌ده. احتمالاً تا چند وقت دیگه برای پوند و کیلوگرم.

نکته اینجاست که اینا قسمتی از کاره که خیلی واضحه...


پانوشت: به قول مصطفی در حال انجام پروسه‌ی جا افتادن هستیم!