از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Monday, February 11, 2008
مشت


اینجا وضعیت قرمز اعلام شده...

مردم به پناهگاه‌ها هجوم برده‌اند...

ارتش آمریکا در آماده باش کامل به سر می‌برد...

سیاستمداران تراز اول گرد هم آمده‌اند تا چاره‌ای پیدا کنند...

بله!

همه منتظر یک مشت محکم هستند.