از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Thursday, February 14, 2008

این ترم دو تا کلاس دارم.

سه‌شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها یه کلاس دارم که ساعت دو شروع می‌شه.

دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها هم یه کلاس دارم که ساعت یک و نیم شروع می‌شه.

هردوی این کلاس‌ها یه جا تشکیل می‌شن.

پریروز (سه‌شنبه) با عجله خودم رو سر ساعت یک به محلی رسوندم که ترم پیش توش کلاس داشتم! در رو باز کردم و دیدم یه عده دیگه سر کلاس هستن. کلی تعجب کردم و در رو بستم. بعد از کمی فکر کردن (و اعتماد به اینکه نمی‌شه اون همه آدم همشون کلاسشون رو اشتباهی اومده باشن)به این نتیجه رسیدم که احتمالاً امروز چهارشنبه‌ست! (حتی ترم پیش هم کلاسم ساعت یک نبود.)