از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Friday, April 18, 2008
تو بودی چی می ذاشتی عنوانش رو؟

یارو تا حالا پاشو از پیتسبورگ بیرون نذاشته.

نمی‌دونه پاریس شهره یا کشوره.

همه دلخوشیش اینه که داره تو آمریکا زندگی می‌کنه.

بزرگترین افتخارش اینه که آمریکاییه!