از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Wednesday, April 23, 2008
I don't know why
خواب دیدم که پست هایی که نوشتم و هیچ وقت تو وبلاگم نذاشتم به اضافه ی اونایی که گذاشتم ولی بعد پاکشون کردم همشون تو یه وبلاگی هستن!

PS.
He didn't even say goodbye...
He didn't take the time to lie