از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Wednesday, May 14, 2008
به این می گن کار

دارم مقالات این بابا رو که یه اقتصاددانه می‌خونم. به طور کلی مقالاتی که کامپیوتری‌ها تو مجلات و کنفرانس‌هاشون می‌دن (از هر نوعی) در مقابل کارهای این بابا کاملاً بچه‌بازیه.