از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Wednesday, June 25, 2008
لطف کنین

اگه بر حسب اتفاق، پاتون بره رو یه مورچه طوری که مورچهه کشته نشه، ولی مشغول جون کندن بشه. یعنی احتمالاً قسمتی از بدنش به زمین پرس بشه و با بقیه بدنش سعی کنه خودشو جدا کنه، یا اینکه حتی فقط شروع کنه به خودش پیچیدن و دست و پا زدن. شاید اصلاً حتی فقط راهش رو گم کنه. اون وقت چی کار می‌کنین؟ محکم می‌زنین تو سرش تا درجا بمیره و راحت شه؟ می‌ذارینش به حال خودش که طبیعت براش تصمیم بگیره؟ وانمود می‌کنین که اصلاً ندیدینش؟ به یاد می‌آرین که مورچه‌ها یه نوع آنتی‌بیوتیکی از خودشون ترشح می‌کنن که کمک می‌کنه خودشون رو ترمیم کنن؟ ولش می‌کنین و می‌گین اصلاً ارزش فکر کردن نداره؟ یا محکم می‌کوبین تو سرش که بعدش تو مغزتون و جلو چشتون هی صحنه جون کندنش مرور نشه؟

خواستم بگم اگه یه موقع من اون مورچهه بودم، لطف کنین و درجا بزنین تو سرم که راحت شم.

با تشکر