از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Wednesday, July 16, 2008
کارایی

ایران که بودم مشکلم این بود که قبل از اینکه مغزم خسته بشه پام خسته می‌شد. اینجا مشکلم اینه که شیلنگ نداره.

0 Comments: