از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Friday, January 30, 2009
بعد از کلی وقت
هر چی مدتی که چیزی ننوشتی طولانی تر شه، دوباره شروع به نوشتن کردن سخت تر می شه.
مخصوصاً اینکه تو این مدتی که ننوشتی کلی اتفاقات افتاده باشه.

اینو نوشتم که نوشتن های بعدی آسون تر شه.