از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Sunday, October 25, 2009
بازی
آسون بردم.

پانوشت: می گن دشمن دانا به از دوست نادان. من می گم دشمن خنگ به از هر دوی آنها!
2 Comments:
Blogger ApAch said...
اِ شیر کامنت باز شده!
ایشالا همیشه ببری حاجی!؛

Blogger مهسا said...
دوست دانا هم خوبه هااااا!