از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Wednesday, January 26, 2011
نوستالژی علمی
سوم راهنمایی که بودم، مدت خوبی رو یه مسئله به اسم "بازی ویتوف" فکر کردم، اما حل نشد. چند روز پیش سر کلاس حلش رو دیدم. وقتی معلم داشت شروع می کرد به راه حلش رو گفتن خیلی احساس عجیبی داشتم. یادش به خیر